Veel bewegen maakt kinderen slimmer

Door veel te bewegen worden de schoolprestaties van kinderen verbeterd. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek dat door onderzoekster Amika Singh en collega’s is gedaan. Zij baseren zich daarbij op internationale studies vanaf 1990 tot 2010, waarbij 53 tot 12.000 kinderen betrokken waren. Singh is verbonden aan het onderzoeksinstituut Emgo, dat onderdeel is van het VU medisch centrum (VUmc). Ondanks de geringe aandacht in Nederland, is dit wereldnieuws.


In deze vergelijkende literatuurstudie zijn 14 onderzoeken betrokken, de meesten (12) uit de Verenigde Staten. De kinderen of hun ouders die aan de onderzoeken deelnamen, werden gevraagd bij te houden hoeveel en wanneer de kinderen met sport of fysieke activiteiten bezig waren. In één onderzoek werden de kinderen 8 weken gevolgd, in een andere studie wel 5 jaar. De leeftijd van de kinderen varieerde van 6 tot 18 jaar.

Positieve effecten

Voor de positieve effecten van het bewegen geeft het onderzoek drie redenen:

  • Er vloeit meer bloed naar de hersenen, dus ook meer zuurstof, waardoor er meer verbindingen ontstaan tussen de hersencellen en ze beter werken.
  • Door te bewegen worden geluksstoffen aangemaakt (endorfine en norepinefrine) waardoor het stressniveau daalt en kinderen zich beter voelen. Wie zich goed voelt, functioneert gewoon beter.
  • Lidmaatschap van een sportvereniging heeft ook een positief effect, omdat kinderen zich in groepsverband aan regels leren houden en kunnen zij zich ook in de klas beter concentreren.

Groot nieuws

De idee dat goed bewegen en sport deze effecten hebben, leeft bij Fysio Educatief al veel langer. Dat er wetenschappelijk bewijs door deze vergelijkende literatuurstudie is geleverd, verheugd ons natuurlijk zeer. Het is groot nieuws, omdat de relatie tussen lichaamsbeweging en schoolprestaties voor de eerste keer wordt gelegd. De aandacht voor het onderzoek kwam dus ook uit alle windstreken.

[box title=”Links naar andere media” color=”#2f56a7″]
BBC News | Nieuwsblad België | International Business Times (Reuters)

[/box]

In Nederland hoopt Singh ook op meer aandacht voor het onderzoek, vertelde ze aan Het Parool, bijvoorbeeld omdat er op gymlessen wordt bezuinigd.

“Scholen schaffen de vakleerkrachten af of laten gymlessen vervallen voor allerlei andere activiteiten, omdat ze denken dat het toch niet belangrijk is. Nu hebben we het bewijs dat bewegen niet alleen fysiek heel belangrijk is, maar zelfs ook voor het leren.” (Het Parool, 4-1-2012, p.6)

Meer over het EMGO

Meer over het onderzoek kunt u lezen in het Engelstalige artikel ‘Physical Activity and Performance at School’, dat verscheen in het Journal of the American Medical Association (vol 166, no. 1, Jan. 2012).