De Klas Beweegt! in het Speciaal Onderwijs

 

In het Speciaal Onderwijs hebben kinderen een extra steuntje in de rug nodig. Als leerkracht is het een hele kunst om alle leerlingen de aandacht te geven die ze verdienen en ze vaardigheden te leren die ze nodig hebben. In het Speciaal Onderwijs zijn met name concentratie en sociale vaardigheden een groot aandachtspunt. De momenten waarop de maximale inspanning bij de kinderen is bereikt, volgen meestal korter op elkaar.

Om de leerkracht te ondersteunen in het onderwijsaanbod, zijn de opdrachtkaarten van De Klas Beweegt! geschikt gemaakt voor leerlingen uit het Speciaal Onderwijs, door ze prikkelarmer en eenvoudiger te maken.

De Klas Beweegt! bestaat uit meer dan 300 beweegopdrachten voor alle niveau’s van het (Speciaal) Primair Onderwijs. Uit de praktijk blijkt dat De Klas Beweegt! ® goed aansluit op verschillende doelen en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De methode is immers geschreven door paramedici die in hun dagelijkse praktijk kinderen behandelden in het Speciaal Onderwijs. Bovendien gaat de methode uit van het belang van een goede sensomotorische ontwikkeling en stimuleert deze door herhaling en de veelzijdigheid van de bewegingen.

Beweegopdrachten Rood:
Fijne motoriek

[button link=”http://beweeg.nl/product/beweegopdrachten-speciaal-onderwijs/” color=”#dbdbe6″ size=”1″ style=”1″ dark=”1″ radius=”auto” target=”self”]Bestel[/button]

De nieuw ontwikkelde, rode set beweegideeen is specifiek gericht op de ontwikkeling van de fijne motoriek en creatieve activiteiten, en is binnen alle niveaus in te zetten. Deze aanvullende kaartenset is geschreven door Charlotte Crum en Marieke Vosveld. Zij zijn beide ergotherapeut in het Speciaal Onderwijs en gespecialiseerd in de sensomotorische informatieverwerking.

Pilot:
De Klas Beweegt! in “De Kom”

Met de vraag “Beweging in het klaslokaal een uitdaging of een illusie?“ is De Kom, een school voor s.o., v.s.o., z.m.l.k. met een afdeling m.g., een pilot met de methode De Klas beweegt! begonnen. Deze pilot is na twee jaar met succes en veel enthousiasme afgesloten.

De bevindingen zijn onder andere:

  • Leerlingen en leerkrachten vinden het leuk!
  • Rust en aandacht nemen toe in de klas
  • Opdrachtkaarten kunnen goed als overgang tussen thema’s en lessen worden gebruikt.
  • De klas die er al langer mee experimenteert, merkt verbetering in de motoriek, vaardigheden en bewustzijn van het lichaam
Training:
De Klas Beweegt!

De methode van De Klas Beweegt! brengt uw klas in beweging. Wij ondersteunen u met een training op maat. Tijdens de training leert u de verbanden tussen de kaarten en de achterliggende gedachte van de beweegideeën. U leert ‘goochelen’ met de trefwoorden en u kent de basis van prikkelverwerking.
De lesstof is levendig dankzij de vele praktijkvoorbeelden van het Speciaal Onderwijs.

De trainingen worden gegeven door Marieke Vosveld en Charlotte Crum.