Over beweeg.nl

Beweeg.nl, een initiatief van Elise Sijthoff en Uitgeverij Fysio Educatief, is gespecialiseerd in gezondheidseducatie, gericht op kinderen en hun omgeving. Wij willen zo veel mogelijk mensen in beweging brengen en – in het kader van preventieve gezondheidszorg – hen een hoger kennisniveau bieden over hun eigen lichaam en zelfzorg mogelijkheden: van 0 tot 100+. Wij bieden een platform om dit gedachtengoed uit te werken en te verspreiden. Hiervoor werken wij samen met vele (inter)nationale partners op het gebied van gezondheidseducatie.


wishes
The WISHES Network is het internationale research netwerk van Fysio Educatief.
De wetenschappers en experts betrokken bij WISHES houden zich bezig met kinderen, opvoeding en gezondheidsvaardigheden (health literacy). Bezoek nu onze website voor een overzicht van de thema’s, de mensen in ons netwerk, en een verslag van de jaarlijkse conferentie.


Gerelateerde artikelen: Verbinden door bewegen | Veel bewegen maakt kinderen slimmer | Interview met Dr. Amika Singh


kom

De Klas Beweegt!

De Klas Beweegt! is een klassikale bewegingsmethode die de dagelijkse lespraktijk van de leerkracht ondersteunt. Door kortdurende opdrachten als didactisch instrument in te zetten creëert de leerkracht een open en positieve atmosfeer die gericht is op leren en concentreren.
De methode ondersteunt de sensomotorische ontwikkeling bij kinderen. Doordat kinderen gemotiveerd worden om de veelzijdigheid van bewegingsmogelijkheden gezamenlijk te ontdekken, vergroot het hun animo om zelf en als groep doelgericht te bewegen; de hele schooldag door.

De klas beweegt! sluit naadloos aan op een groot aantal leerdoelen dat binnen het basisonderwijs wordt nagestreefd, namelijk:

  • verantwoorde werkhouding
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • zelfexpressie
  • fysiek zelfbewustzijn
  • gezondheidsbevordering
  • motorische ontwikkeling
Aandacht voor ieder kind

Kinderen hebben van nature aandrang om te bewegen. Maar geen kind is hetzelfde. Alle kinderen verdienen individuele aandacht, zowel thuis als op school. Het is belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten, hun lichaam goed kennen en hun eigen spanningsboog leren herkennen.

Beweeg.nl wil kinderen zelf laten ervaren hoe ze meer kunnen bewegen en wat dat voor gevoelens los maakt. Hoe breng je dat onder woorden? Door dat op te schrijven en te delen met anderen, beklijven hun beweegervaringen bovendien beter. Een positieve herinnering is een goede motivatie om te blijven bewegen, op school en thuis.

Samen in beweging komen
Als ouder wil je dat elk familielid zich thuis voelt. Dat er een gezellige sfeer is waarin iedereen meedoet aan de dagelijkse activiteiten. Een positieve sfeer op school én thuis werkt motiverend voor kinderen.

Op school leren kinderen beweging te integreren in hun dagelijks leven, ook buiten de school en thuis. Met De Klas Beweegt! krijg je inzicht in de beweegwensen van kinderen en welke beweegideeën zij leuk vinden om vaker te doen. Zo ondersteun je als ouder samen met de school je kind in het ontwikkelen van motorische en sociaal-emotionele vaardigheden.

Kinderen genieten er ook van hun ouders te vertellen over met succes uitgevoerde opdrachten. Het onder woorden leren brengen van hun ervaringen en gevoelens is een belangrijk onderdeel van de methode. Soms verdienen kinderen zulke bijzondere aandacht die leerkrachten of hun familie niet kunnen bieden. Experts kunnen kinderen helpen met onder woorden brengen van hun belevenissen en gevoelens.
Gezamenlijk ondersteunen ouders, familieleden, school en experts het kind bij de zoektocht naar en uitvoering van zijn beweegplezier.

Eenvoudig voor de leraar
Sommige kinderen hebben behoefte aan ontspanning, andere aan beweging. Voor de leerkracht is het een hele kunst om alle leerlingen de aandacht te geven die ze verdienen. En ze vaardigheden te leren die ze nodig hebben.

Alle leerkrachten weten dat kinderen zich goed moeten kunnen concentreren op de lesstof om goed te kunnen presteren. Uit onderzoek blijkt dat er belangrijk verband bestaat tussen fysieke activiteit en schoolprestaties.
Bovendien, tussen de zware lessen door snakt niet alleen de leerkracht regelmatig naar een moment van ontspanning. Als leerkracht weet u hoe graag leerlingen in beweging zijn.

Het lesmateriaal van De klas beweegt! ondersteunt de leerkracht daarbij in de dagelijkse praktijk. Enerzijds door met alle kinderen gezamenlijk te bewegen via een klassikale oefening. Anderzijds door per kind te bekijken wat hij of zij aan extra aandacht wenst.