Specialist: Illustratie-persoon (blauw i’tje)

Voor de specialist zijn er bij alle beweegopdrachten handige trefwoorden!